Диспетчерська служба (цілодобово) (04597) 62-8-28

      Абонентський відділ (04597) 62-8-33, (067) 219-84-80

Фінансова звітність

Примітки до річної звітності

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Додаток до приміток

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Iнформацiя за сегментами" за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності КП "Ірпіньводоканал"

Баланс 2017

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

Додаток до приміток

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Iнформацiя за сегментами" за 2017 рік

Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал за Рік 2017 р.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2017 р.

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2017 р.

Примітки до річної звітності

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік